Algemene voorwaarden voor deelname aan een winactie op de website of Facebook pagina van By Daisies

1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf By Daisies.

2. Deelname is kostenloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. By Daisies behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

3. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 16 jaar of ouder zijn. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op bydaisies.nl of Facebook, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

4. Enkel prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door By Daisies bepaald. De winnaar zal door By Daisies worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail, Facebook of een bericht via Bydaisies.nl. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt By Daisies zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. By Daisies is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

5. De looptijd van een actie op Bydaisies.nl of de facebookpagina wordt bekend gemaakt in het bericht van de desbetreffende winactie. Bij winacties op Facebook wordt de looptijd vermeld in de speciale Facebook app die hiervoor wordt ontwikkeld. Om deel te nemen aan deze acties op Facebook is het de voorwaarde dat zowel de Facebook pagina van By Daisies als die van de betrokken partner (webshop of merk) geliked wordt danwel via de app of via een andere wijze. Daarnaast kan er ook een reactie geplaatst worden onder de Like & Win post.

6. Uitslagen van winacties worden via de speciale Facebook app van By Daisies of via een artikel op de website bekend gemaakt. De winnaar zal worden gecontacteerd door By Daisies om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. De betrokken partner zal vervolgens alle formaliteiten omtrent de overdracht van de prijs overnemen van By Daisies. By Daisies is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

7. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn niet op naam overdraagbaar. Wanneer een prijs achteraf gewijzigd moet worden door een betrokken webshop, dan is By Daisies hiervoor niet aansprakelijk. Als de winnaar om wat voor reden dan ook de prijs zou aannemen, is By Daisies niet aansprakelijk voor een alternatieve prijs.

8. Spel uitslagen van het bedrijf By Daisies zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. By Daisies behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

9. By Daisies behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

10. By Daisies of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van By Daisies (“eigen handelen”) zelf. Daarnaast kan By Daisies geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

11. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van By Daisies. Daarbij verleen je – bij deelname aan een dergelijke actie van By Daisies – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die By Daisies verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@bydaisies.nl.

12. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. By Daisies behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.

© 2015 - 2021 By Daisies | sitemap | rss